loader image

THE INVEST TALK #2: TẠI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÓ 1 KHÔNG 2 – KHAI PHÁ SỨC MẠNH BẢN THÂN BẰNG CÔNG CỤ D.I.S.C VÀ THẦN SỐ HỌC

19/05/2022